Program

09:00  Açılış Konuşması

Prof. Dr. Türker Kılıç - Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı
Aylin Sezgin – Tohum Otizm Vakfı Kurucu Başkan Yardımcısı

09:30  1.Oturum

Konuşmacılar: Prof. Dr. Özgür Öner, Prof. Dr. Yankı Yazgan

 • Tarama nedir?
 • Tarama yapmaya nasıl karar verilir?
 • OSB taramasının kanıtı nedir?
 • Tehlikeleri nelerdir?
 • Etik konular
 • Taramadan tanıya, erken tanıdaki zorluklar ve farklılıklar

10:15  Tartışma ve Vaka Analizi

10:45  Kahve Molası

11:00  2.Oturum

Konu: Okul Öncesi Çocuklarda Otizm Spektrum Bozukluğu
Moderatör: Prof. Dr. Özgür Öner

 • 30 aylıktan küçük riskli çocukların tedavisine ilişkin kanıtlar nelerdir?
 • Okul öncesi otizmli çocuklar için doğru tedavi seçenekleri nasıl belirlenmelidir?
 • Uygun bireyselleştirilmiş tedavi/eğitim nasıl seçilmelidir?

Erken ve Yoğun Davranışsal Eğitim – Doç. Dr. Yeşim Güleç Aslan
Etkileşimsel Programlar – Prof. Dr. İbrahim Diken
Bütünleştirme Uygulamaları – Doç. Dr. Hatice Bakkaloğlu
Aile ile Çalışma – Uzm. Klinik Psikolog Carmen Aparicio Samsunlu
Eş Zamanlı Durumlar – Prof. Dr. Özgür Öner

12:15  Tartışma ve Vaka Analizi

13:00  Öğle Yemeği

14:00  3.Oturum

Konu: Okul Öncesi Çocuklarda Otizm Spektrum Bozukluğu
Moderatör: Prof. Dr. Özgür Öner

 • Okullar ve arkadaşlıkla ilgili özel konularla nasıl başa çıkılır?
 • Uygun bireyselleştirilmiş tedavi/eğitim yöntemleri nasıl seçilmelidir?

Tedavi Türleri ve Eğitim Modelleri

 • Bütünleştirme Uygulamaları – Prof. Dr. Bülbin Sucuoğlu
 • Davranışsal Müdahaleler – Prof. Dr. Sezgin Vuran
 • Okullarda Sosyal Kabul (öğretmen, akran, diğer veliler) – Doç. Dr. Seray Gül
 • OSB’li Öğrencilerin Öğretmenlerinin Mesleki Gelişimi – Prof. Dr. Elif Tekin İftar
 • İlaç Tedavileri ve Kombinasyon, Özgüvenin Geliştirilmesi, Psikoterapi – Doç. Dr. Özalp Ekinci

16:15  Kahve Molası

15:30  Tartışma ve Vaka Analizi

16:30  4.Oturum

Konu: Ergenlerde ve Yetişkinlerde Otizm Spektrum Bozukluğu
Moderatör: Prof. Dr. Özgür Öner

 • Ergenlik ve yetişkinlikle ilgili özel durumlarla nasıl başa çıkılır?
 • Uygun kişiselleştirilmiş tedavi nasıl seçilir?

Mesleki Eğitim ve Tedavi Türleri

 • Mesleki Eğitim – Prof. Dr. Atilla Cavkayta
 • İlaç Tedavisi ve Kombinasyon, Mahremiyet/Samimiyet, Cinsellik, Arkadaşlık, Yüksek Öğrenim, Çalışma ve İlaç Tedavileri – Doç. Dr. Burcu Erdoğdu
 • Davranışsal Müdahaleler, Bilişsel ve Sosyal İyileştirme – Doç. Dr. Bora Baskak

17:30  Tartışma ve Vaka Analizi

18:00  Gün Sonu Değerlendirmesi ve Kapanış

Kimler Katılabilir?

Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Psikoloji, Tıp Fakültesi, Özel Eğitim ve Çocuk Gelişim Öğrencileri, Mezunları, Uzman Kişiler, Aileler

Seminer Formatı

Her bir konu için, konu başlığının altında belirtilen sorulara konuşmacıların konuşmalarında yer vermesi ve tartışma sonunda katılımcılar tarafından tüm sorulara yanıtlar oluşturulması beklenmektedir.

Örneğin; okul öncesi konusunda yapılan sunumların, sunumun içerdiği eğitimin/modelin/tedavinin (mesela etkileşimsel programlar) 30 aylıktan küçük riskli çocuklar ayrıca ele alınacak şekilde, okul öncesi çocukların tedavisindeki etkinliğine dair kanıtları içermesi beklenmektedir. Bütün sunumlar bittikten sonra yapılacak tartışma sonucunda okul öncesi çocuklarda tedavi seçimi ilkeleri ve kişiselleştirilmiş tedavi seçimi tartışılmış olacaktır.

Okul dönemi, ergenlik ve yetişkinlik için sunumların yüksek işlevli ve düşük işlevli bireylere dair verileri/çalışmaları ayrı ayrı ele alması beklenmektedir.

Sunumlar uzun olmasa da (her konuşmacı için 15 dakika), tartışma için oldukça uzun bir zaman ayrılmıştır. Dolayısı ile, sunumun daha çok çalışma sonuçları/ kanıtlar/ rehberler/meta analizler üzerinden yapılması, tartışmanın ise hem bilimsel verileri hem de kişisel deneyimleri yansıtması amaçlanmıştır.
Tartışma için konuşmacılara yeterli süre tanınacaktır. Tartışma öncesinde moderatör tarafından çok kısa olgu sunumları yapılarak tartışmaya daha somut temel sağlanmaya çalışılacaktır.

Tarih: 12 Nisan 2019 Cumartesi 09:00 – 18:00

Adres: Bahçeşehir Üniversitesi B Konferans Salonu

Bilgi ve Kayıt: 0 212 244 75 00

Ekin Gürsu | ekin.gursu@tohumotizm.org.tr