Noema Bilimsel Araştırmalar ve Danışmanlık 2016 Ocak ayında İstanbul’da kurulmuş, hizmet verdiği alanlarda günümüzde sunulan hizmetlere yeni bir anlayış getirmeyi ve kaliteyi uluslararası düzeye taşımayı hedeflemiştir.

Noema Bilimsel Araştırmalar ve Danışmanlık Neler Yapar?

 • Psikoloji ve Psikiyatri alanında bilimsel çalışmalar yapar.
 • Psikologlara ve Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Uzmanlarına yönelik eğitimler düzenler.
 • Okulların rehberlik birimlerine danışmanlık hizmeti verir.
 • Bilimsel toplantılara içerik hazırlanması, araştırma desenleri ve veri hazırlanması konusunda danışmanlık verir.
 • Şirketlere ve kurumlara çocuk ve ergen gelişimi, aile ilişkileri gibi konularda bilgilendirici toplantılar ve eğitimler düzenler
 • Yetiştirdiği Gölge Öğretmenlerin aileler ile çalışmalarını sağlar ve okul, aile, çocuk ve terapist arasında bir köprü kurar.
 • Psikiyatri, psikoloji ve ilişkili alanlarda (halk sağlığı, eğitim, sinirbilim, psikometri vs) ulusal ve uluslarası bilimsel araştırmalar düzenler, projeler hazırlar ve yapılan araştırmalara katılım ve çalışma konseptinden verilerin yorumlanmasına kadar danışmanlık sağlar.
 • Organizasyonel ve endüstriyel psikoloji hizmetleri sunar.
 • Beyin, duygular ve davranış üzerine eğitimler ve danışmanlık verir.
 • Psikolojik danışmanlıkla ilgili eğitim programları, çalışma grupları hazırlar ve uygulamalı çalışmalar yapar.
 • Kişilere ve gruplara özel eğitim, seminer ve konferanslar düzenler.