Çocuk ve Ergen Psikiyatristi / Kurucu

Özgür Öner, 1974 yılında Ankara’da doğdu. Orta öğrenimini Ankara Atatürk Anadolu Lisesi, lise öğrenimini ise Ankara Fen Lisesi’’nde tamamladı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde aldığı tıp eğitimi sonrasında, uzmanlığını yine aynı üniversitenin Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi bölümünde tamamladı.

Sami Ulus Çocuk Hastanesi’nde şef yardımcısı olarak görev yaptığı 2009 senesinde, Sağlık Bakanlığı bünyesindeki ilk Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Eğitim Kliniği ve Otizm Mükemmeliyet Merkezi’nin kurulmasında etkin görevler aldı.

2013-2015 yılları arasında, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde çalışmalarına devam ederken Profesör oldu ve Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürüttü.

Öner, 2016’da Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalı Başkanı olarak ders vermeye, çeşitli kurum ve kuruluşlarda danışmanlık yapmaya, bilimsel çalışmalarını İstanbul’da sürdürmeye ve danışanlarını kendi kliniğinde görmeye başladı.

Araştırma görevlisi olarak görev yaptığı 2002 yılında, Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi Boston Çocuk Hastanesi’nden Prof. Dr. Kerim Münir tarafından yönetilen Mental Health and Developmental Disabilities Research Training Programı’na Türkiye’den seçilen ilk ve en genç araştırmacı olarak Harvard Üniversitesi Halk Sağlığı Fakültesi’nde eğitim aldı.

Prof. Dr. Kerim Munir ile bilimsel çalışmalarına devam eden Öner, aynı programın bilimsel koordinatörlüğünü, National Insitute of Mental Health (Amerikan Ulusal Akıl Sağlığı Enstitüsü) tarafından desteklenen ve yine Prof. Dr. Kerim Münir tarafından yönetilen, Global Mental Health (Küresel Akıl Sağlığı) Programı’nın Bilimsel Koordinatörlüğünü ve Boston Çocuk Hastanesi’nde Araştırma Danışmanlığı görevlerini sürdürmektedir.

2009’da Michigan Üniversitesi’nde aldığı eğitim sonrasında, Otizm Spektrum Bozukluğu tanılaması ve izleminde altın standart olarak kabul edilen ADOS-2 ve ADI-R yöntemlerini kullanarak muayenelerini yapmaktadır.

2012’de Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimleri almış,  bireysel terapilerini Bilişsel Davranışçı ve Kişiler Arası İlişkiler Terapi yöntemlerini kullanarak gerçekleştirmektedir.

2016’da Manchester Üniversitesi’nde aldığı eğitim ile otizm spektrum bozukluklarının tedavisinde, bilimsel, kanıta dayalı yöntemlerden birisi olan Preschool Autism Communication Therapy (PACT) sertifikalı uygulayıcısı olmuştur.

2019’da University of California Los Angeles’tan (UCLA) almış olduğu Program for the Education and Enrichment of Relational Skills (PEERS) sertifikası ile PEERS sertifikalı uygulayıcısı olmuş ve kliniğinde Peers İlişki Becerileri Eğitimi ve Zenginleştirmesi grup eğitimlerini yapmaya başlamıştır.

Öner; kaygı bozukluğu, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, yeme bozuklukları, davranış bozuklukları, tik bozuklukları, kişilik bozuklukları, depresyon, sosyal ilişki sorunları, öğrenme sorunları, madde kullanımı gibi psikiyatrik sorunlarda çocuk, ergen ve yetişkinlere danışmanlık vermekte ve bireysel, aile ve grup terapileri yapmaktadır.

Prof. Dr. Özgür Öner, şu ana kadar 70’in üstünde uluslararası bilimsel yayın yapmış, yerli ve yabancı kitaplarda bölümler yazmış, kendi alanında birçok bilimsel ödül almıştır.

İletişim Uzmanı / Kurucu

Selcen Keskin Öner, 1974 yılında Ankara’da doğdu. Orta ve Lise öğretimini Ankara Yükseliş Koleji, üniversite öğrenimini Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü’nde tamamladı. Öğrencilik hayatının ilk yıllarından itibaren aktif çalışma hayatının içerisinde olan Öner, iş hayatına fuar ve organizasyon düzenleyen firmalarda başladı. Daha sonraki yıllarda pazarlama, satın alma ve dış ticaret alanlarında uzmanlaşarak yerli ve yabancı firmalarda yöneticilik yaptı. 2016 yılında Prof. Dr. Özgür Öner ile çalışmaya başlayan Öner, Dr. Özgür Öner’e ait kliniğin yönetimini ve danışan ilişkilerinin yönetimini ele aldı. 2016 Ocak ayında Noema Bilimsel Araştırmalar ve Danışmanlık Şirketini, 2021 Ocak ayında ise Noema Aile Platformu’nu Prof. Dr. Özgür Öner ile birlikte hayata geçirdi.

Uzman Gelişim Psikoloğu

1986 yılında İstanbul’da doğan Banu Acarlar Koçtürk, lise eğitimini Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi’nde tamamlamıştır. 2009 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümünü `Onur Derecesi` ile tamamlayan Banu Acarlar Koçtürk, yüksek lisans eğitimini 2011 yılında Koç Üniversitesi Gelişim Psikolojisi alanında ‘Yüksek Onur Derecesi’ ile tamamlamış ve Uzman Psikolog unvanını kazanmıştır.

Lisans öğrenimi sırasında Çapa-Der Psikolojik Danışmanlık Merkezi, Surp Pırgiç Hastanesi, Tohum Otizm Vakfı gibi kurumlarda gönüllü olarak staj çalışmalarının yanı sıra Yedikule Psikiyatri Klinik staj programını tamamlamıştır. Uzmanlığı sırasındaki çalışmalarında aile eğitimi ve ailelerin disiplin stratejilerinin çocukların davranışsal becerileri ve sosyal yetkinlikleri üzerindeki etkisi üzerine yoğunlaşmıştır. Uzmanlığı sırasında aynı zamanda Koç üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde Araştırma ve Öğretim Asistanlığı görevlerini üstlenmiştir.

Mezun olduğu ilk senesindeki danışmanlık deneyiminden sonra 8 senedir Açı Okulları’nda farklı kademelerde rehberlik bölümünde görev alarak ilkokul, ortaokul ve lise yaş grubundaki çocuklarla çalışmıştır. Görevi esnasında birçok psikolog ve çocuk ergen psikiyatristi Prof. Dr. Özgür Öner’den eğitim ve süpervizyon desteği almıştır. Okuldaki rehberlik çalışmaları sırasında rehberlik çalışmalarının içeriklerinin hazırlanması, öğretmen ve veli eğitim içeriklerinin hazırlanması ve sunulması gibi alanlarda görev almıştır. Türkiye Aile Planlaması Vakfı’ndan aldığı cinsel gelişim eğitimiyle okulda bedenimiz-sınırlarımız programının düzenleyicisi ve uygulayıcısı olarak çalışmıştır. Okul deneyimin yanında bir danışmanlık merkezinde çocuk, ergen ve genç yetişkin yaş grupları ile çalışmış, çocuk ve ailelerle terapilerini sürdürmüş, aileler ve çocuk/ergen grup çalışmaları ve eğitimleri düzenlemiştir.

İstanbul Psikodrama Enstitüsü’nde Psikodrama temel aşamasını tamamlayan Acarlar, süpervizyon eşliğinde kendi gruplarını yöneterek psikodrama yardımcı psikoterapistlik ünvanını almıştır. Bunun yanında Dr. Murat Dokur’un eğitmenliğini yaptığı Avrupa Aile Terapileri Derneği (EFTA) onaylı çift ve terapisi eğitiminde süpervizyon aşamasındadır.

Çocuk, ergen ve yetişkinlerle bireysel psikodrama ve grup psikodraması teknikleri, çözüm odaklı kısa süreli çalışma, sanat terapisi uygulamaları, bilişsel davranışçı terapi, diyalektik davranış terapisi, kişilerarası terapi, anne-çocuk bağlanma kuramı, Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği-IV, nörogelişimsel alanları geliştirmeye yönelik teknikler ve sistemik ve yapısal aile terapisi yöntemleri gibi farklı alanlarda eğitimler almış ve çalışmalarında bu tekniklerden yararlanmaktadır. Acarlar Koçtürk’ün çoğunlukla çalıştığı danışmanlık konuları ise, çocukluk ve ergenlik dönem sorunları ile ergen ve yetişkinlik döneminde depresyon, kaygı ve kişilik bozuklukları, motivasyon ile ilgili sorunlar ve aile içi iletişim sorunlarıdır.

Uzman Psikolog

Şebnem Yapareller Barokas, Kasım 1985 yılında Bursa’da doğmuş, ilk, orta ve lise eğitimini Mersin’de İçel Anadolu Lisesi’nde, lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde (2009) ve Yüksek Lisans Eğitimini İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde Uygulamalı Psikoloji alanında tamamlamış ve Uzman Psikolog unvanını kazanmıştır.

Lisans öğrenimi sırasında devlet hastanelerinde ve Tohum Otizm Vakfı’nda gönüllü olarak staj yapmıştır. İstanbul Psikodrama Enstitüsü’nde Psikodrama temel aşamasını tamamlayan Barokas süpervizyon eşliğinde kendi gruplarını yöneterek  psikodrama co-terapistlik unvanını almıştır. Dr. Murat Dokur’un eğitmenliğini yaptığı Avrupa Aile Terapileri Derneği (EFTA) onaylı çift ve aile terapisi eğitimine süpervizyon aşamasında devam etmektedir. Bilişsel Davranışçı Terapiye giriş hızlandırılmış eğitimini 2018 Ağustos ayında Hakan Türkçapar ve ekibinin vermiş olduğu eğitimle tamamlamıştır. Aynı zamanda Türk Psikologlar Derneği onaylı ‘Weschler Çocuklar için Zeka Ölçeği WISC IV’ testi uygulayıcı sertifikasına sahiptir. Bunların yanı sıra, psikoterapist ve Deneyimsel Oyun Terapisti olan Nilüfer Devecigil tarafından verilen Deneyimsel Oyun Terapisi 1 Düzey eğitimini, Davranış Bilimleri Enstitüsü’nden Emre Konuk ve Asena Yurtsever’den EMDR 1. Düzey eğitimini ve Ümran Korkmazlar’dan EMDR Çocuk ve Ergen 1. Düzey eğitimini tamamlamıştır.

Lisans ve Yüksek Lisans eğitimlerini tamamladıktan hemen sonra, bir ana okulunda psikolog olarak çalışmış, sonrasında sekiz yıl  Açı Okulları Rehberlik Bölümü’nün farklı kademelerinde görev alarak ilkokul ve ortaokul seviyesi yaş grubundaki çocuklarla çalışmıştır. Rehberlik görevinin yanı sıra rehberlik bölüm sorumluluğu da yapan Barokas bu deneyimi esnasında ilkokul rehberlik program içeriğinin oluşturulması, yürütülmesi, rehber öğretmen süpervizyonları, öğretmen ve veli eğitim içeriklerinin hazırlanması ve sunulması görevlerini de üstlenmiştir. Açı Okulları’nda çalıştığı dönemde birçok farklı psikolog ve Çocuk Ergen Psikiyatristi Prof. Dr. Özgür Öner’den eğitim ve süpervizyon desteği almıştır.

Okul deneyiminin arkasından bir danışmanlık merkezinde çalışmaya başlayan Barokas bir taraftan çocuk ve ergen yaş grupları ile çalışmış, çocuk ve aileler ile terapilerini sürdürmüş, ebeveynlere yönelik seminerler düzenlemiş ve farklı okullara rehberlik sisteminin oluşturulması, rehberlik programının yazılımı, rehber öğretmen eğitimleri ve süpervizyonları konusunda danışmanlık yapmıştır.

Şebnem Barokas, 2018 yılı Ekim ayından itibaren Prof. Dr. Özgür Öner psikiyatri kliniğinde çocuk, ergen ve çocuk merkezli aile danışmanlığı şeklinde terapilerini sürdürmektedir. Ailelerle çalışmalarında sistemik ve stratejik bakış açısı ile çalışan Barokas, terapi ekolü olarak Bilişsel Davranışçı Terapi, Deneyimsel Oyun Terapisi ve EMDR yaklaşımları ile çalışmaktadır. Bunun yanı sıra; çocuk, ergen ve ailelerle çalışmalarında bireysel psikodrama, çözüm odaklı kısa süreli çalışma, sanat terapisi uygulamaları, nörogelişimsel alanları geliştirmeye yönelik çalışmalar gibi farklı tekniklerden de yararlanmaktadır. Barokas aynı zamanda Dr. Özgür Öner’den süpervizyon almaktadır.

Uzman Klinik Psikolog

Serpil Çınar Çora, 1987 yılında İstanbul’da doğdu. Lise öğrenimini Vehbi Koç Vakfı Lisesi’nde tamamladıktan sonra, 2010 yılında İstanbul Fatih Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölümünden mezun oldu. 2012 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Kaynakları Yönetimi Örgütsel Davranış alanında yüksek lisans programını burslu olarak tamamladıktan sonra 2014’te Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji yüksek lisans programını yüksek onur öğrencisi olarak tamamladı.

Lisans eğitimi boyunca Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, NP- Nöropsikiyatri Hastanesi Psikiyatri bölümlerinde, çeşitli rehabilitasyon merkezleri, huzurevleri ve anaokullarında stajlarını tamamladı.

Çora, bilişsel davranışçı terapi yöntemleri, sanat terapisinde ve oyun terapisinde çeşitli tekniklerin kullanılması, çözüm odaklı eğitim, duyu bütünleme eğitimi, objektif, projektif, zeka ve gelişim testleri, WISC-IV gibi bir çok ölçeğin sertifikasını aldı.

2012 yılında İstanbul Psikodrama Enstitüsü’nde başladığı psikodrama eğitiminin temel aşamasını bitiren Çora, bu süreçte psikodrama temel teknikler, grup terapisinde ve psikodramada terapötik faktörler, rol kuramı ve psikopatolojik bozukluklar, bir psikodrama oturumunun teknik analizi gibi seminerler alıp, yaz çalışmalarında Marcia Karp, Judith Teszary, Eva Fahlstorm ve Kate Kirk gibi psikodramanın önemli isimleri ile çalıştı.

Çalışma hayatına özel eğitim rehabilitasyon merkezinde ve anaokulunda çalışarak başladı. Daha sonra çeşitli özel ilköğretim okullarında, öğrenmenin nörogelişimsel basamakları, farklılaştırılmış eğitim, öğrenme sorunları, PYP (Primary Years Programme), ilk yıllar programı öğrenme yaklaşımları, davranış yönetimi, bedenimiz-sınırlarımız programları gibi eğitimler aldı. Yedi yıl Açı Okulları’nda İlkokul Rehber Öğretmeni olarak çalıştı ve birçok farklı psikolog ve Çocuk Ergen Psikiyatristi Prof. Dr. Özgür Öner’den eğitim ve süpervizyon desteği aldı.

Halen Pakkan Okulları’nda rehberlik bölüm koordinatörü olarak çalışmaya devam eden Çora, Mart 2017 yılından bu yana Prof. Dr Özgür Öner Psikiyatri Kliniği’nde; çocuklara “bireysel terapi” uygulamakta ve ağırlıklı olarak otizm tanısı almış çocuklarla ve ergenlerle terapilerini gerçekleştirmekte, Dr. Özgür Öner’den vaka süpervizyonu almakta ve Prof. Dr. Özgür Öner’in süpervizörlüğünde uygulanan gölge öğretmen eğitimi programında “Yaş Gelişim Özellikleri, Davranış Yönetiminde Kullanılan Yöntem ve Teknikler, Okul Döneminde Yaşanan Sorun Davranışlar, Vaka Analizleri ve Vaka Çalışmaları” eğitimleri vermektedir.

Özel Eğitim Danışmanı

Muzaffer Adak, 1982 yılında Bandırma’da doğdu. Ortaokul ve lise eğitimini Bandırma Anadolu Lisesinde tamamladı. 2007 yılında Trakya Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünden mezun olup 2010 yılına kadar Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Temel Eğitim Bilim Dalında akademik faaliyetlerde bulundu.

2010 yılında Millî Eğitim Bakanlığı Zihinsel Engelliler Sınıf Öğretmenliği Programını tamamlayan Muzaffer Adak, sonrasında çeşitli özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde özel eğitim sınıf öğretmenliği ve eğitim koordinatörlüğü görevlerinde bulunan Adak halen, Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Yöntem ve Tasarımları Bölümü’nde yüksek lisansına devam etmektedir.

2013 yılında Özel Elit Gençler Koleji‘nde özel alt sınıfta, sınıf öğretmeni olarak çalışmaya başlayan Adak aynı kurumda 2015 yılından bu yana bölüm başkanlığı görevini sürdürmekte ve ayrıca farklı özel okullarda da Özel Eğitim Danışmanı olarak hizmet vermektedir.

Muzaffer Adak özel sınıflara yönelik ünite planlama ve uygulama sürecini Doç. Dr. Sertel Altun’dan aldığı eğitimle UbD yaklaşımına uygun olarak tasarlamaktadır. Kişisel ilgisi doğrultusunda Robotik & Kodlama çalışmaları da yürütmekte olan Adak, çeşitli eğitim platformlarında “Özel Eğitimde Eğitim Teknolojilerinin Kullanımı ve Uygulamaları” konulu sunum ve eğitimler gerçekleştirmiştir.

Muzaffer Adak öğrenme güçlüğü ve problemleri yaşayan öğrencilere yönelik akademik destek eğitimlerini okuma-yazma ve matematik alanlarında sürdürmektedir. Okul görevlerinin yanı sıra Prof. Dr. Özgür Öner’in süpervizörlüğünde uygulanan gölge öğretmen eğitimi programında “Özel Eğitimde Akademik Destek” eğitimleri vermektedir.