Hepiniz Böylesiniz

Eğitimin Konusu

Erkekler neden “tartışmadan kaçar”? Kadınlar neden hep sorunları konuşarak çözmeye çalışır? Kadınlar neden daha fazla “evine bağlı”dır? Neden erkekler “bir türlü kadınları anlayamaz”?

Bu eğitimde kadın ve erkek beyinlerinin yapısal ve işlevsel farklılıkları, buna yol açan evrimsel ve sosyolojik nedenler, bu farklılıkların her iki cinsin psikolojilerine ve kadın erkek ilişkisine yansımaları ele alınacaktır.

Eğitimden Beklediğimiz Fayda ve Sonuçlar

Kadın ve erkek psikolojileri ve bunların altında yatan nedenlerin anlaşılması, bireylerin günlük sosyal ve iş ilişkilerinde farkındalıklarının ve daha sonra da becerilerinin artmasını sağlayacaktır.

Eğitmen : Prof. Dr. Özgür Öner
Süre : 2 saat – 1 ara

“Zor” İnsanlarla Nasıl Başa Çıkılır?

Eğitimin Konusu

“Zor” insanlar kimlerdir? Siz “zor” bir insan mısınız? İşyerinde, evde, arkadaş çevrenizde “zor” kişilik özellikleri olan insanlarla nasıl başa çıkabilirsiniz? “Zor” insanların sizi üzmesini, aldatmasını, çaresiz bırakmasını engellemenin yolları nelerdir? Ne zaman “artık yeter” demelisiniz? Bu eğitimde, kişilik kuramları çerçevesinde “zor” kişilikler, bu kişilik özelliklerine sahip bireylerin psikolojik yapıları ve onlarla ilişki kurma şekilleri ele alınmaktadır.

Eğitimden Beklediğimiz Fayda ve Sonuçlar

Eğitimden beklenen faydalar, özellikle iş ortamında “zor” bireyleri tanımak ve bu kişilerle daha olumlu ve sonuca yönelik davranışlar üzerinden ilişki kurabilmek için gerekli olan becerilere dair bilgilerin kazanımıdır.

Eğitmen : Prof. Dr. Özgür Öner
Süre : 2 saat – 1 ara

“Provanı Yap, Rolünü Kap”

Eğitimin Konusu

Pek çok insan istediğini söyleyemediğinden, “iyi”, “kibar”, “düşünceli”, “hassas” olduğu için herşeyi içine attığından yakınır. Diğerleri ise “öfkelenip kendini kaybetmekten” korktuğu için duygularını, isteklerini ifade edemediklerinden söz eder. Gerçekte bu durumların hepsi kişiler arası ilişki stilimize bağlıdır. Başarılı stil ve rol değişikliği için ise sıkı bir prova şarttır. Bu eğitimde, örnekler ve canlandırmalar üzerinden, interaktif bir şekilde, korktuğumuz bir çok şey başımıza gelmeden kendimizi nasıl ifade edebileceğimiz ele alınacaktır.

Eğitimden Beklediğimiz Fayda ve Sonuçlar

Eğitimden beklenen faydalar, kişiler arası ilişkiler kuramı çerçevesinde, hem iş hem de sosyal yaşantıda sorun çözme, sınır koyma, uygun şekilde girişken olma becerilerine dair temel bilgilerin uygulamalı bir şekilde kazanımıdır.

Eğitmen : Prof. Dr. Özgür Öner
Süre : 2 saat – 1 ara

Beyni Anlamak: Evrimi, Çalışma Mekanizmaları ve Günlük Yaşantımız

Eğitimin Konusu

Prof. Dr. Özgür Öner’in verdiği eğitimde; modern insanın evrimi içerisinde beyinin gelişimi, bu gelişime ve değişime neden olan etkenler, beynimizin diğer canlıların beyinlerinden farkları, bizi insan yapan özellikler ve bunların evrimsel gelişimi, evrim sonucunda gelişen beynimizin şu andaki çalışma prensipleri, işlevsel ağların oluşumu ve çalışması, evrim ve beyinin çalışma prensipleri ışığında sınırlarımız, günlük yaşantımız, sosyal ilişkilerimiz ve performansımız ele alınmaktadır.

Eğitimden Beklediğimiz Fayda ve Sonuçlar

Bu eğitimden beklenen faydalar, beynin evrimini anlayarak, günlük yaşantımızda kullandığımız düşünce biçimlerini, insanları diğer canlılardan farklı kılan özellikleri ve bu özellikleri ortaya çıkaran nedenleri genel bir perspektif içinde kavramaktır.

Eğitmen : Prof. Dr. Özgür Öner
Süre : 2 saat – 1 ara

Oyun Teorisi ve Karar Verme : Nöroekonomi

Eğitimin Konusu

Oyun teorisi bir matematiksel kuram olarak insanların ve diğer canlıların karar verme süreçlerini açıklamaya çalışmaktadır. Beyin işlevlerini inceleyen birçok sinir bilim çalışmasında da karar verme süreçlerinin biyolojik temelleri incelenmektedir. Bu eğitimde, insan davranışlarının ve karar verme süreçlerinin oyun teorisi ile açıklanması, nöroekonomi kavramı, karar verme süreçlerindeki beyin işlevleri, “rasyonel” karar verme, yardımseverliğin ve işbirliğinin nöroekonomisi ele alınmaktadır.

Eğitimden Beklediğimiz Fayda ve Sonuçlar

Bu eğitimden beklenen faydalar, insanların karar verme süreçleri ile temel bilgileri edinmek, sık rastlanılan ve aslında rasyonel olmayan düşünce biçimlerini anlamak ve bu hatalara sosyal ve iş ilişkilerinde düşmemek için farkındalığı arttırmak, oyun teorisi temel prensiplerini anlayarak günlük ve iş yaşamındaki karar alma süreçlerine yönelik içgörü kazanmaktır.

Eğitmen : Prof. Dr. Özgür Öner
Süre : 2 saat – 1 ara